Kırıkkale Silah Müzesi Gezilebilir Mi?

Kırıkkale Silah Müzesi, Makine Kimya Endüstri (MKE) Silahsan Hafif Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü bünyesine hizmet vermektedir. Kırıkkale Silah Fabrikasının içindeki büyük salonda yer alır. 1987’de Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğünün de onayıyla ilk özel silah müzesi olmuştur. 15 Temmuz 1990 yılında açılmıştır, 2 Kasım 1993’de düzenlenerek tekrar ziyaretçilere hazır hale getirilmiştir. Osmanlı Devleti ve Avrupa ülkelerine ait silahlara ev sahipliği yapmaktadır. Bu silahlar Kurtuluş Savaşından sonra İstanbul ve Anadolu halkından toplanmıştır. 14. yüzyılla…

"Kırıkkale Silah Müzesi Gezilebilir Mi?"

Proses Nedir?

Girdileri alıp bir çıktıya dönüştürebilmekle beraber her bir aktivite veya operasyon proses yani sözlükteki anlamıyla süreç olarak tanımlanmaktadır. Bir prosesin çıktısı genellikle bir sonraki aşamada prosesin girdisi olarak sistemi etkileyecektir.Bir kuruluşta proseslerin sistematik tespiti ve yönetimi proses yaklaşımı olarak ifade edilmektedir. Revize edilen standart proses yaklaşımını esas almıştır.   Diğer taraftan ise, proses reaktif olabilmekte ve bir hata rapor edilir. Bu teknisyenin en uygun ve maliyet açısından en doğru bir biçimde reaksiyon göstermesi gerekir. Hatasız…

"Proses Nedir?"