Kişisel Gelişim Ve Sosyal Hayat

Bizler insan olarak kendimizi sürekli geliştirme çabası içerisine gireriz. Bunun için gündelik hayattan öğrendiklerimiz, yaşadığımız olaylardan dersler çıkarmamız, aldığımız eğitimler aslında bir nevi kişisel gelişim parçalarıdır. Yaşadığımız çay bilgi çağı olduğu için bilgiler sürekli olarak değişebilmektedir. Bugün doğru kabul edilen bilgi yarın yanlış kabul edilebilir. Bu nedenden dolayı sürekli olarak öğrenme gayreti içinde olunmalıdır. Kişisel Gelişim Nedir? Kişisel gelişim kişilerin sahip oldukları mevcut bilgiler üzerine yenilerini eklemesidir. Kişinin sadece fiziksel olarak değil nitelik olarak da…

"Kişisel Gelişim Ve Sosyal Hayat"