Kişisel Gelişim Ve Sosyal Hayat

Bizler insan olarak kendimizi sürekli geliştirme çabası içerisine gireriz. Bunun için gündelik hayattan öğrendiklerimiz, yaşadığımız olaylardan dersler çıkarmamız, aldığımız eğitimler aslında bir nevi kişisel gelişim parçalarıdır. Yaşadığımız çay bilgi çağı olduğu için bilgiler sürekli olarak değişebilmektedir. Bugün doğru kabul edilen bilgi yarın yanlış kabul edilebilir. Bu nedenden dolayı sürekli olarak öğrenme gayreti içinde olunmalıdır.

Kişisel Gelişim Nedir?

Kişisel gelişim kişilerin sahip oldukları mevcut bilgiler üzerine yenilerini eklemesidir. Kişinin sadece fiziksel olarak değil nitelik olarak da kendini geliştirmesi gereklidir. Kişisel gelişimin başlaması için kişi öncelikle kendini tanımalıdır. Hangi özelliklere sahip, neler yapmaktan hoşlanır, hangi alanlara yatkın gibi özellikler belirlenerek kişisel gelişim başlar. Kişilerin sosyal hayatları da kişisel gelişimlerini etkileyen büyük bir faktördür.

Sosyal Hayat Nedir?

Sosyal hayat kişinin diğer kişilerle kurduğu ilişkiler, yaptığı aktiviteler ve etkinlikler bütünüdür. Sosyal hayat kişisel gelişimi büyük ölçüde etkiler. Aile ve arkadaş çevresi kişinin gelişmesinde büyük ölçüde etkilidir. Kişinin aldığı kararlar çevresi tarafından genelde kabul görüyorsa kişinin kendine olan güveni artar böylece kendini geliştirme isteği artar.

Özellikle kişinin aldığı eğitim kişisel gelişiminin belirleyicisidir. Eğitim görürken öğrenilen ek bilgiler, yapılan etkinlikler ve organizasyonlar kişisel gelişime büyük ölçüde etki eder.

Bireylerin spor aktiviteleri yapması da kişisel gelişimi büyük ölçüde etkiler. Değişik insan gruplarıyla tanışacağı için onlardan bir şeyler öğrenme durumu ortaya çıkar ve gelişim açısından bireyi etkiler. Bazı sporlarda da liderlik ruhu ön plana çıkacağı için bu da kişinin kendine olan güvenini arttırır ve gelişimine büyük ölçüde katkı sağlar.