Proses Nedir?

Girdileri alıp bir çıktıya dönüştürebilmekle beraber her bir aktivite veya operasyon proses yani sözlükteki anlamıyla süreç olarak tanımlanmaktadır. Bir prosesin çıktısı genellikle bir sonraki aşamada prosesin girdisi olarak sistemi etkileyecektir.Bir kuruluşta proseslerin sistematik tespiti ve yönetimi proses yaklaşımı olarak ifade edilmektedir. Revize edilen standart proses yaklaşımını esas almıştır.

 

Diğer taraftan ise, proses reaktif olabilmekte ve bir hata rapor edilir. Bu teknisyenin en uygun ve maliyet açısından en doğru bir biçimde reaksiyon göstermesi gerekir. Hatasız ölçüm olan raporlama belgelenmelidir. Bu raporlama belgelerinden sonra ise bunu takip eden koruyucu çalışmalar zaman çizelgesine konmalıdır.

 

Bütün bunun altında yatan neden ise acımasız şartlar altında çalışmanın zorluğundan kaynaklanmaktadır. Geleneksel teknolojilerin performans gösteremediği durumlarda çoğu zaman saha teknisyeninin uygulamalara ve verilere dijital erişimi kaybettiği durumlardır.

Özel Proses Nedir ?

 

Yürütülmekte olan faaliyet şartlarının bir gereği olarak yapılmakta olan işin sonucunun ancak kullanım koşullarında veya ürünün üretilip müşteriye sunulmasının ardından, ancak yeterliliğinin görülebileceği bazı bölümlerdeki proseslere yani süreçlere verilen isim olarak bilinmektedir.

 

Üretim Prosesi Nedir?

 

Proses, endüstri alanında üretim prosesi(süreç) akıtın ham madde ile beraber işlem gördüğü veyahut yakıttan elde edilen enerjinin ham maddeyi veya ürünü kurutma işlemi kavurma vb. işlemlerde kullanıldığı ve bacasından proses bağlantılı baca gazı emisyonlarının, yanma gazlarının birlikte çıktığı tesisler olarak bilinmektedir.