Reklamların Alışveriş Üzerinde Etkileri

Reklamların Amacı Nedir?

Reklamların amacı, reklamı yapılan ürünün, kişinin zihninde yer edinerek kişinin o ürünü satın almasını sağlayabilmesidir. Reklamlar ülke ekonomisinin ve toplumsal refahın sağlanması için her zaman gerekli bir unsurdur. Yapılan reklamlar sayesinde piyasada rekabet havası oluşur ve ürünlerin çeşitliliği artar sürekliliği sağlanır ve kalite yükselmeye başlar. Seçenekler arttıkça kişide talep ettiği ürüne kolay bir şekilde ulaşma ve tercih yapma imkanı doğar.

 Alışveriş Üzerinde Etkileri Nelerdir?

Reklam= alışveriş demektir. Yapılan her bir reklam, alışveriş yapılmasına atılan bir adımı oluşturur, çünkü bilinçaltına işleyen özendirici reklamlar kişide alışveriş yapma isteği uyandırdığı için, alışveriş yapma isteği üzerinde çok fazla olumlu etkiler sağlamaktadır.

Yapılan birçok özendirici reklamlar nedeni ile kişide hiç ihtiyacı olmayan gereksiz ürünleri bile satın alma isteği doğar. Kişi reklamı yapılan ürünün, kendisi için çok gereksiz olduğunu bile bile ustalıkla reklamı yapılan ürünü almaktan kendini alıkoyamaz.

Reklamların insan psikolojisi üzerinde etkileri bulunur. Reklam kişilerin güzellik zaaflarını ve dürtülerini harekete geçirerek, kişiye o ürünü satın alıp ona sahip olduğu zamana. Kendini çok daha iyi hissedeceği algısını yaratmaya çalışır.

Evdeki ihtiyaç olan her türlü ihtiyacı, kadınlar belirleyip karar verdiği için, daha çok kadınlara yönelik reklamlar hazırlanıp sunulmaktadır. Yine çocuklara yönelik özendirici reklamlar da çok sıklıkla yapılmaktadır çünkü çocuklarda özenme duygusu ve eksik hissetme duygusu daha fazladır hatta istedikleri şeyleri gerekirse ağlayarak elde etmeye çalışması gibi bir huyları da olabilir.